En låååång lista med Svenska sjöskildrare

.

Listan är i grunden sammanställd 2005 på Sjöfartsverkets Sjömansbibliotek. Den upptar böcker som i huvudsak böcker har civil handelssjöfart som motiv eller bakgrund. Endast skönlitteratur eller skönlitteraturen närstående skildringar har medtagits. Listan gör inte anspråk på fullständighet.

 

Författare Boktitel. År

 

 

Abrahamsson, Thomas

Svenne Whisky in memoriam och andra berättelser. 2003

Adolfsson, Axel

Ur en sjömans dagbok. 1975

Adolfsson, Evert

Gå i land. 1986

Adolfsson, Evert

Komma i hamn. 1970

Ahlö, Walter

I ovisshetens ledband. 1975

Ahlö, Walter

På måfå jorden runt. 1967

Ahlö, Walter

En sjömans liv. 1964

Arehn, Mats

Motståndsman steker fläsk : fler vita lögner. 1997

Alander, Rainer

Lastmärket. 1972

Alberius-Forsman, Kiki

Sjöfruar och sjöfarare : kåserier. 1996

Alexandersson, Eric S.

Bortom Oceanen. 1975

Alexandersson, Eric S.

Fri lejd. 1974

Alexandersson, Eric S.

Hav och himmel. 1956

Alexandersson, Eric S.

Tre män drog norrut. 1959

Alexandersson, Eric S.

Det åttonde havet. 1976

Allansson, Ove

Berättelser från sjön. 1973

Allansson, Ove

Containerbröderna. 1979

Allansson, Ove

Frysarns värme: med tack tillägnad Banan-Johan. 1998

Allansson, Ove

Hongkong blues. 1997

Allansson, Ove

Här seglar Manfred Nilsson. 1975

Allansson, Ove

I Överrockens kölvatten. 1990

Allansson, Ove

Ivarsson, Finland och tumlaren Tom & andra noveller. 1979

Allansson, Ove

De kosmiska havens bokanjärer. 2005

Allansson, Ove

Ombordarna. 1971

Allansson, Ove

Resan till Honduras. 1967

Allansson, Ove

Sjöbröder : berättelser från hav och hamn. 2002

Allansson, Ove

Sjöklart. 1989

Allansson, Ove

En sjöman åker Vasaloppet. 1983

Allansson, Ove

Styckegods. 1978

Allansson, Ove

Sydvart. 1995

Allansson, Ove

Vintramp. 1968

Allansson, Ove

Värmen. 1970

Almgren, Johan Zacharias

Barfota. 2005

Alvåker, Torsten

Blås västanvind. 1954

Andersson, Bertil

Tack för mig kamrat. 1949 (Noveller)

Andersson, Nils (Nisse Trä)

Fyrtiofem år i skansen. 1951

Andrén, Signe

Ett liv under segel, del 1. 2002

Andrén, Signe

Ett liv under segel, del 2. 2003

Athén, Sture

Havet blev mitt öde : minnen från hundåren. U.å.

Athén, Sture

Tanklöst om tankfarten. U.å.

Barck, Axel

Från tackel och tåg. 1945

Bengtsson, Bertil

Propshalarna & andra noveller. 1977

Bengtsson, Frank

Ankarvakt. 1984

Bengtsson, Frank

Gnistflagor. 1987

Berge, Victor

Faran är mitt liv. 1951

Berge, Victor

Pärlfiskaren. 1930

Bergman, Ulf

Jakops stege. 1961

Bergman, Ulf

När vi seglade på "Laken" och andra historier. 2004

Bergman, Ulf

Orientaliska bilder. 2004

Bergman, Ulf

Skeppet på floden. 1979

Bergman, Ulf

Ödesdiger kurs. En historia från Kinesiska sjön. 1982

Bergquist, Ingvar Sone

Sea Rover : a seaman's life aboard Scandinavian ships… 1987

Bergquist, Lars

Per Brahes undergång och bärgning. 1980

Bexell, Sten

Sjöfartsbok del 1 : berättelser från ett halvsekel inom sjöfarten. 2004

Boldt-Chrismas, G.E.F.

Loggbok bland valfångare. 1950

Bolinder, Jean

Passageraren. 2005

Brandsten, Felix

Till havs med äventyret. 1957

Brandt, Karl-Erik

Hem igen 1946. 2002

Carlgren, Pär

Johnsonseglare : minnen från min tid som sjöman … 2004

Carlson, Axel

En värmlänning på de stora sjöarna. 1983

Carlsson, Ragnar

Fullriggaren Fortuna. 1924

Carlsson, Ragnar

Skepparhistorier. 1919

Carlsson, Ragnar Emanuel

Västervikingar : historier om sjöfolk. 1956

Centerwall, Stig

Tiritiri o te Moana. 2002

Dahlgren, Hans

Alexandra - sista resan. Bild: Bengt-Arne Runnerström. 1993

Dahlin, Georg Ludvig

Sjömän och shanghajare : ett reportage från Antwerpen. 1931

Dahlman, Bengt

En sjöman ser på världen. 1935

Dahlström, Hjalmar

Seglande skepp och seglande sjömän. 1958

Dikt babord

Berättelser ur Sjömannen. 1992 (Red. Ove Allansson)

Efterdyning

Berättelser från sjön, i urval av Inger-Siw Lindell. 1977

Ek, Elsa Christina

Ångbåtsbefälhavaren. 1983 (om Oscar Ek)

Eklund, Birgitta

Resan med Seveness. 1977

Eliasson, Bror

Valfångarliv. 1933

Engman, Jan

Henrik 1945 : en hälsingeynglings väg ut i livet. 1995

Engman, Jan

Skeppare Erik mönstrar av. 2000

Engman, Jan

Skeppare Erik och Maria. 1999

Engman, Jan

Skeppare Erik och slupen. 1996

Engman, Jan

Som ett minne. 2003

Engström, Henrik

På Östersjön och oceanerna : minnen från 10 år i segelfartyg. 1979

Ericsson, Eric

Lola. 1939

Eriksson, Allan

Grönska min gränd. 1942

Erikson, Sven

Brokiga år på amerikansk botten. 1976

Feldtblad, Kurt och Walter

Krigshjältarna. 1982

Forsell, Karl

Äventyr till sjöss. 1945

Forss, Elis

Dit vinden blåser. 1942

Forss, Elis

Kompassen runt. 1963

Fredricson, Nils

Farväl du hav. 1946

Fredricson, Nils

Resa utan slut. 1940

Fredriksson, Gunnar

Farvatten. 1989

Friberg, Margit

Ett hem på jorden. 1980

Friberg, Margit

Klockaregården. 1962

Friberg, Margit

Nu seglar Adonia. 1970

Från hamnar och hav

Svenska sjömäns öden... 1934 (Red. T. Cederlund & A. Ylander)

Färnstrand, Carl-Axel

Fyrmastade barkskeppet C.B.Pedersen : sista resan. U.å.

Gadd, Arne

Båtar. En skissbok. 1978

Gadd, Arne

Puffer. 1956

Gadd, Arne

Rökar vid synranden. 1960

Gadd, Arne

Sjöresa. 1980

Gadd, Arne

Ön på synranden. Essäer och lodskott. 1998

Garberg, Rikard W.

I rigg och skans: minnen från en djupvattenseglares hundår. 1936

Garberg, Sven

Ur kapten Garbergs "loggbok". 1962 (Om R.W. Garberg)

Gattberg, Åke

Sverige-Australien…med 4-mastade barkskeppet C.B.Pedersen. 1997

Genell, Joel

Lodskott. 1991

Genell, Joel

Vågskvalp & böljesång. 1986

Grundborn, Lennart

Tango med Mathilda. 2004

Grönhagen, Seth

Femtio år på salta hav. 1963

Gullichsen, Leif

Sjömansminnen. 1975

Gustafsson, Karl-Erik

Den tysta hajen. 1967

Gyllin, Yngve

Hungertramp. 1978

Gyllin, Yngve

Över gränser och oceaner. 1953

Haglund, Sven

Från Masthugget till Melbourne. 1928

Hammarstrand,  J.          

Oslobaletten och andra fripassagerare. 2002

Hammarstrand, Jörn

På femton famnar: en samling djuriska skrönor. 2000

Hammarstrand, Jörn

Sympatia : scener ur ett sjömansäktenskap. 2004

Harning, Anderz

Inte vända om. 1965

Hedenskog, Otto

Under svällande segel. 1964

Hedenström, Harry

Runt Hornet som kock. 1997

Heed, Börje

SOS…Ningpo. 1964

Heikkinen, Helge

Runt Kap Horn med Herzogin Cecilie. 1967

Heikkinen, Helge

Skolskeppet L'Avenirs segling runt jorden 1933-1934. 1974

Hillmar, Knut

Från Roslagens kobbar till världshavens vidder. 1982

Hindersson, Georg I.

Pala Pala - färd mot atollen .2005

Hindersson, Georg I.

Röd sand. 2005

Holm, Evert

Hårt babord. 1939

Holmqvist, Charlie

Under segel. 1966

Holmström, Ragnar

Benjamin. 1932

Holmström, Ragnar

Hårt väder. 1929

Holmström, Ragnar

Kvinnor i land. 1945

Holmström, Ragnar

Den långa resan. 1924

Holmström, Ragnar

Män ombord. 1942

Holmström, Ragnar

På däck och durk. 1927

Hubendick, Bengt

Ett sjömansliv. 2002 (Föregivet biografisk)

Hubendick, Bengt

Den långa vägen till bryggan. 2004 (Föregivet biografisk)

Hägg, Erik

Fregatten Draken. 1948

Hägg, Erik

Till Västindien. 1949

Häggström, Georg

Från hav och hamn. 1974

Ingel, Paul Michael

Flyktingar söker hamn. 1939.

Ingel, Paul Michael

Ungdom i landsflykt. 1934. (Förf. är pseud. för Ragnar Holmström)

Ingvar, Sven

Det spökar ombord. 1947 (Ungdomsbok)

Jacobsen, Bertil

Fyrmastbarken Abraham Rydberg. 1936

Jacobsson, Arthur J.

Havets vagabond. 1933

Jacobsson, Arthur J.

Maran Jansson : en Stockholmsgrabbs äventyr till sjöss. 1933

Jacobsson, Arthur J.

På böljan den blå. 1932

Johannesson, Sterner

Skutminnen. (Red: Håkan Tollesson.) 1996

Johnson Bue, Nils

Tsar Peter och guldklockan : 12 noveller från 2:a världskriget. 1979

Jonsson, Thorsten

Konvoj. 1948

Juel-Hansen, Niels

Erik Sjöblad, den svenske Robinson. 1882

Jönsson, Reidar

Hemmahamn. 1973

Karlsson, Elis

Havet är mitt hem. 1965

Kartman, Arvid

Minnen från sjön i fred och krig. 1995

Kjellgren, Josef

Guldkedjan. 1940

Kjellgren, Josef

Kamratskap mellan män. 1947

Kjellgren, Josef

Nu seglar jag. 1948

Kjellgren, Josef

Skott i vattenlinjen. 1936

Kjellgren, Josef

Smaragden. 1939

Knutsson, Per

Till världens slut. 1977

Kring kajutlampan

1977. Ny upplaga, "Kring kajutlampan I", 2001

Kring kajutlampan II

1980. Ny upplaga 2004

Kring kajutlampan III

Skrönor och sanningar från sju hav och alla tider. 2000

Laidwa, Hans

Ett liv på Östersjön . Som båtflykting och färjeredare. 2003

Lancing, Axel

Den berusade spindeln : skepparhistorier från Österlen. 2004

Landström, Björn

Havet utan ände : en roman om den första världsomseglingen. 1953

Landström, Björn

Vägen till Vinland. 1954

Lantz, Sven

Havet - mitt liv. 1983

Larsson, Gösta

Falkens eldprov. 1946

Larsson, Gösta

Ships in the river. 1946 (Ej översatt)

Lewin, Holger

Oros fågel. 1990

Lind, Ove

Brassa för fyllning. 1950

Lind, Ove

Den tysta sanden. 1949

Lindhé, Sten

Under blågul flagg på spärrade hav. 1945

Lumme, Krister

Tvivlaren. 2005

Lundberg, Ulla-Lena

Allt man kan önska sig. 1995

Lundberg, Ulla-Lena

Leo. 1989

Lundberg, Ulla-Lena

Stora världen. 1991

Lundgren, Arne

Att överleva. 1964

Lundgren, Arne

Gloria Deo. 1983

Lundgren, Arne

Man över bord. 1958

Lundgren, Arne

Stormfåglar. 1963

Lundin, Ingemar

Valhajen. 1983

Lundin, Walter

Hård sjö. 1946

Lundström, Evert

Indialand. 1979

Lundström, Evert

Kinaland. 1980

Lundström, Evert

Kullagerkriget. 1985

Lundström, Evert

Ostindiefararna. 1978

Lundström, Evert & Gissy, P.

Solanders amulett. 2000

Lundström, Harry

Från stormigt hav : minnen från segelsjöfartens tid. 1974

Lütken-Bengtsson, Hilde

En windjammer seglar ut. 1949

Löthman, Leo

Vägen till ett fotbad. 2003

Macfie, Gordon

Fartyg förbi. 1969

Macfie, Gordon

Kär kurs. 1964

Macfie, Harry

Drivved. 1945

Magnusson Eva

Sjögång. 1981

Magnusson, John

Konvojfärd : en svensk sjömans upplevelser i världskrigets skugga. 1945

Martin, Alf

England trots allt. 1979

Martinson, Harry

Den förlorade jaguaren. 1941

Martinson, Harry

Gringo. Radiopjäs i två akter. 1932

Martinson, Harry

Hav och resor : lyrik och prosa. 1992

Martinson, Harry

Kap Farväl! 1933

Martinson, Harry

Resor utan mål. 1932

Martinson, Harry

Verklighet till döds. 1940

Martinson, Harry

Vägen ut. 1936

Mattsson, Gunnar

Jätten. 1969

Michelson, Roy

Veracruz. 1982

Moberg, John

Den svarta fågeln : berättelse från 1950-talet. 2003

Modin, Uno

Radiotelegrafisten på m/t Sargasso. 1965 (Ungdomsbok)

Mörne, Håkan

Destinerad till Jemen. 1937

Mörne, Håkan

Ekvator. 1932

Mörne, Håkan

Eldens källor. 1958

Mörne, Håkan

Från hamn till hamn. Anteckningar från en sjöresa. 1927

Mörne, Håkan

Havets bröd. 1954

Mörne, Håkan

Medan mistralen blåser. 1933

Mörne, Håkan

På vägar utan mål. 1927

Mörne, Håkan

De äventyrliga vägarna. 1929

Nilson, Anders

Kinakaptenen. 1986 (Om Oscar Olin)

Nilsson, Edgar

Rakbladsmannen från Ö-vik. 1975

Nilsson, Gustaf-Adolf

Sjöluft : historier från skilda väder- och pojkstreck. 1957

Nilsson, Walter

Bästemannen. 1985

Nilsson, Walter

Kölsvin. 1987

Nilsson, Walter

Skeppet Ingenting. 1991

Nilsson, Walter

Svärd och överheten : skröna från ålakusten. 1994

Nilsson, Walter

Svärds sista vinter. 1996

Niska, Algoth

Mina äventyr. 1931. Faksimiluppl. 1999

Nordfeldt, Peter

En djupvattenssjöman. Gamla papper bearb. av G.L. Dahlin. 1945

Nordström, Ludvig

Fyrskeppet. 1922

Nordström, Olof

Sjöväga män. 1999

Nordström, Rolf Torbjörn

En odyssé i tid och rum :minnen från min tid på Johnsonlinjens fartyg. 2005

Norman, Birger

Sista natten på Nordstjernan. 1978

Norström, Ingemar

Sjöresor 1972-1982 med svenska supertankers. 1995

Nylander, John William

Sjöfolk: minnen och berättelser, d 1-4. 1901-1921

Nylander, John William

Skonerten Lizzie Gray och andra berättelser. 1920

Nylund, Sven-Erik

En kofferdiskeppares liv : om skärgårdspojken Uno Nylunds liv 2003

Nylund, Uno

"Inte rädd för någon" : dagbok från fyrmastbarken Moshulu 1936-37. 2001

Olsson, Helge

Hör vågornas brus. 1996

Palmqvist, Charles

Hamn och hav. 1937

Palmqvist, Charles

På oceaner och Englands kust. 1942

Palmqvist, Charles

Slutad kryss. 1933

Palmqvist, Charles

Winga. 1945

Paulsson, Paul

Havets alla vindar. 1987

Paulsson, Paul

Hotet från havet. 1980

Paulsson, Paul

I byn mot havet. 1984

Paulsson, Paul

Läckande skuta. 1955

Paulsson, Paul

Myteriet på m/s Spes. 1957 (ungdomsbok)

Paulsson, Paul

Skepp utan hamn. 1956

Paulsson, Paul

Under engelsk eskort : några sjömäns resa hem 1917. 1977

Paulsson, Paul

Under svensk flagg : en sjöroman om s/s Hannas sista resa. 1975

Petersson, Bertil Chr.

Ekluten. 1984

Peterson, Carl Fr.

Skeppsprästen på Canton. 1911

Peterson, Matilda

Matilda Petersons resejournal 1872-1874, 1881. 1991

Pettersson, Kalle

Med Sjömans-Pelle jorden runt. 1938

Pettersson, Nils

Fritörn. 1993

Pettersson, Rune

Diplomaternas mästare. 1981

Påhlsson, L.P.

Ur gamla kopieböcker : brev på långfart i segelfartyg åren 1873-1897. 1948

Ragnar, Vilhelm

Fyra män i en båt. 1951

Rundberg, Arvid

Frisco-Per. 1985 (Om Per Eriksson)

Rundberg, Arvid

Luna. 1966

Rundberg, Arvid

Mannen från Amerika. 1964

Rundberg, Arvid

Resa till New Orleans. 1979

Rydell, Carl

Carl Rydells äventyr. En sjömans självbiografi. 1925

Salminen, Uno

För om masten. 1978

Salminen, Uno

På bryggan. 1979

Salminen, Uno

Till sjöss. 1977

Sandberg, Torsten

Gastarna på "Matilda" : skepparhistorier och timmermanslögner. 1923

Sandberg, Torsten

Timmerman berättar. 1944

Sandman Lilius, Irmelin

Simpans hav och hamnar. 2005 (Om Harry Sivenius)

Schale, C.E.

Schale sjöfararen. 1949

Schale, Ernst

Styrman Schale berättar. 1935

Scheele, Georg von

John Groggs minnen från hafven och hamnarne. 1889

Schumburg, Arnold

Från hav och land. 1945

Simonsson, Per

Hästlatituder. 1983

Siwerts, Sigfrid

Vattenvärlden. 1925

Sjöberg, Birger

Sjörök - historier från kust och hav. 2005

Sjögren, Anton Wilhelm

Janne, Jonke och jag: en skeppares upplevelser. 1918

Sjögren, Peder

Svarta palmkronor. 1944

Sjömansbiff och stormsoppa

Sjömansskrönor och recept…av Stig Elenius och Arne Ingemansson. 1999

Sjömansboken

(24 berättelser från sjön) Redaktör: Berit Blomqvist. 1999

Sjömansboken II

(29 berättelser från sjön) Redaktör: Berit Blomqvist. 2001

Skogberg, Kurt

Bogsvall och kölvatten. 1998 Om segelmakaren John Sommarström

Skåning, Jösse (N.M.Jönsson)

Good bye La Paloma. 1987. (Red. Ove Allansson)

Sköld, Per

Slutstation Kattegatt. 1992

Snellman, Christian

Blues för bröder. 1960

Staf, Karl

Den röda lågan. 1977

Staf, Karl

s/s Antonio Chandris. 1996

Stannow, Christian

Kattan. 1984

Stenelid, Gunnar

Cassiopeja. 1947

Stenfelt, Gustaf

En maspojke till sjöss: ur ... Stenfelts loggbok. 1957 (Red. R.E. Carlsson)

Stenfelt, Gustaf

Skepparlif på en lastångare. 1903

Stenfelt, Gustaf

Under vita vingar. 1924

Stensby, Marie

Öden i forbondetid. 2000

Sternvall, Sigurd

Resan till Käpp-Kina. 1928

Sternvall, Sigurd

Sjöman Linus äventyr : en knippa sjöskrönor. 1931

Sternvall, Sigurd

Under regnbågsflaggan. Färder och eskapader i den yttersta Östern. 1929

Strömsnäs, Peter

Fredens hav. 1978

Strömsnäs, Peter

Fruktans färja. 1980

Sundström, Pehr W.

Blad ur Bill Sharks loggbok. 1928

Sundström, Pehr W.

Boken om Skeppar Ludde  hopsplitsad av…Bill Shark. 1922

Sundström, Pehr W.

Sjömanslif : minnen och äfventyr från skilda världsdelar. 1892

Sundström, Pehr W.

Verklighetsbilder från hav och fjärran land. 1918

Svensson, Otto

Breven hem : åren 1891-1903. 1990 (Red. Torbjörn Johansson)

Svensson, Roland

Från havet. Dagboksanteckningar från en resa med supertanker. 1972

Svensson, Sven-Eric

Stenvinsten. 1988

Svensson, Sven-Eric

Vinstenen. 1989

Tennryd, Sven

Till fjärran land. 1987

Thesleff, Holger

Djupsjöseglare : anteckningar från Passats sista världsomsegling. 1950

Thorman, Åke

För passadernas vindar på 1890-talet. 1953

Till havs!

Rallarros sjölivsnummer, nr 52/53. 1984 (Red. Ove Allansson)

Trapp, Carl Martin

Matros och saltstänkta jungfrur. 1979

Trapp, Carl Martin

Med steam i panan. 1990

Traung, Olof

Döden i vitögat : två och tjugo kända svenska sjömäns … samlade … 1914

Traung, Olof

Kvinnan som tog hyra. 1921 (Under pseud. Sam Ritzler)

Traung, Olof

Med styrman Gathenhielm till Canton uti China. 1935 (Pseud. Sam Ritzler)

Traung, Olof

Vindarna förde dem framåt. 1943 (Om Rederiet Örnen)

Trolle, Henrik af

Jakob Duvall 1-2. 1875

Uhlin, Georg

Helvetesskeppet. 1975

Uhlin, Georg

Resor till dödens kust. 1979

Ulvstig, Verner

Sjöman 1925-1949. 2002

Uppman, Erik

Från skolbänk till nagelbänk. 1979

Wahlberg, Göran "Persa"

Saltstänkta resebrev. 2005

Wallenberg, Jacob

Min son på galejan. 1781

Werngren, Nils

De första världsomseglingarna under svensk flagg.av C.A. Östberg. 1989

Wernlund, Rickard

Som vinden blåser : en kalmargrabb på sjön och som indisk farmare. 1933

Wickberg, Nils-Eric

… i samma båt. 1982

Wickberg, Nils-Eric

För fulla segel, Mårten Bränne. 1978

Wilén, Broge

Charlotte af Åland. 1992

Williams, Åke N

Andra sjölivet - femtio år senare. 2005

Williams, Åke N

Linjefartyget. 2001

Williams, Åke N

Resan till Madagaskar. 2004

Williams, Åke N

Sjökapten Olof Johan Svensson : master s/s Atlanten. 2006

Williams, Åke N

Ångaren. 2000

Zachau, Hugo

Ångbefälhavare H Zachaus dagbok :Med André till Spetsbergen 1896. 1996

Åberg, Eric

Åren då jag seglade. 1977

Åberg, Eric

Åren på bryggan. 1978