Victoryböckerna

Victoryböckerna utgavs i Sverige av Wennerbergs Förlags AB mellan 1962 och 1987. Totalt kom det 354 titlar som samtliga utspelar sig under 2:a världskriget. På den här sidan finns ett register med de 115 titlar som har J E Macdonnell som författare. Macdonnells böcker utspelar sig alla i marin miljö, och med ett fåtal huvudpersoner (fartygsschefer) som återkommer i nästan alla böcker

 

J E Macdonnell är ett känt namn för alla samlare av Victoryböcker. Han gick ur tiden 2002 men hann dessförinnan publicera 494 böcker i Australien, där handlingen var förlagd inom marina aktiviteter under andra världskriget. Hans fulla namn var James Edmond Macdonnell och han bodde i Australien.

 

2. Fienden i sikte 

6. Genom eldridån 

18. Jagaren Wind Rode 

21. Havets hjältar 

24. Förste officeren tar över 

26. Nattligt angrepp 

31. Klart skepp 

41. Slagskepp i sikte 

43. Artilleriofficeren 

59. Kaparen 

63. Periskop i sikte 

72. Schack och matt 

75. Med kurs mot katastrofen 

79. Hooky Walker i djungeln 

90. Rekryten Rocky 

94. Sabotage 

100. Wind Rode bordad av ubåt 

105. HMS Pelican 

109. Klart för ramning 

117. Helvetets portar 

120. Fångar ombord 

127. Mål -slagskeppet 

131. Döden går med 90 knop 

134. Anfall Taranto 

135. Felbedömningen 

143. Anfallskurs 

150. Jackals sista strid 

151. Anfall för helvete 

152. Kanonen 

154. Eskaderchefen 

156. Hunter - Killer 

157. Sänk Bismarck 

159. Budskapet från molnen 

161. Tysk ubåt 

164. Verkställighet 

166. Dödens viskning 

170. För tapperhet 

172. Stridsgruppen 

174. Eldstormen 

175. Förbannade ubåtar 

179. Det barmhärtiga havet 

183. Kurs nordväst till nord 

187. Första befälstecknet 

188. Kurs Murmansk 

189. Järnbottenviken

190. Ni stävar mot fara 

193. Den värsta fienden 

195. Operation Jackal 

197. Tyfon och stormeld 

198. Förfalskad order 

199. Vid helvetets rand

200. Dutchy Holland på landbacken! 

202. Ubåt contra ubåt 

203. Provet 

204. I blindo mot undergången

206. Modiga män 

207. Strid på liv och död 

209. Icke önskvärd ombord 

210. Kniptången 

211. Falsk flagg 

212. Fienden i vitögat 

215. Episod i Bombay 

216. Tjänsteanmärkning Blixt 

217. Det är mitt fartyg 

218. Flottiljchefen 

220. Den bittra läxan 

221. Det blinda ögat 

222. Den vita döden 

223. Öster om Catania 

224. Krigsrätt 

225. Eskortfartyg 

229. Med förseglad order 

230. En mur av eld 

231. Stridsflaggan 

233. Grundkänning 

234. Det svåra beslutet 

235. Nytt befäl 

236. Destination Majura 

237. Attackera och sänk! 

238. Hopplöst uppdrag 

239. Jagare till anfall 

240. Förräderi ombord 

245. Dödläge 

246. Duellen 

248. Dödens sund 

249. Dödligt uppdrag 

250. Männen ombord 

251. Utan återvändo 

252. Hunter - Killer 

254. Män mot havet 

256. Tyfonen 

265. Fartygsläkaren 

269. Kommendörkaptenen 

272. Utmaningen 

275. En man av järn 

289. Full fart framåt 

304. Fienden i sikte 

307. Nytt befäl 

309. Sänkt i strid 

313. En kedja av våld 

315. Rekryten Rocky 

317. Felbedömningen 

319. Den bittra läxan 

323. Wind Rode i fiendens kölvatten 

325. Grodmännen 

327. Wind Rode bordad av ubåt 

329. I fientliga farvatten 

330. Duell till döds 

333. Slagskepp i sikte

340. Jakt till döds 

343. Sabotage 

345. Killer Group 

349. Attackera och sänk! 

351. Minska avståndet 

353. Klart för ramning 
 Eftersom bokserien utgavs under 25 år så kom en del titlar att ges ut två gånger med olika löpande nummer.

Ett antal titlar gavs därtill även ut i "dubbelvolymer".