Serien gavs ut av B. Wahlströms Bokförlag 1974 - 1977, och omfattar 21 titlar utgivna i "Kioskpocket" . Flera av författarenamnen är pseudonymer för mer kända författare, svenska som internationella. Böckerna är i dag ganska svåra att hitta, men förekommer ibland på nätauktioner som Tradera m.fl.

 

     
NR:

TITEL

FÖRFATTARE

1  Blodigt hav Adam Hardy
2 Kapat Byte Adam Hardy
3 Under eld Adam Hardy
4 Skattjakten Adam Hardy
5 Elddopet Adam Hardy
6 Dödens pris Adam Hardy
7 Farlig kust Edvin. P. Hoyt
8 Krigsrätt  Adam Hardy
9 Strandhugg  Adam Hardy
10 Anfall Tripolis  Edvin. P. Hoyt
11 Farlig konvoj Dudley Pope
12 De dödas kust Dudley Pope
13 Blodiga segel Adam Hardy
14 Farornas skepp Shell Earlin
15 Första striden Martin Rowe
16 Prisjakten Adam Hardy
17 Flammande hav Adam Hardy
18 Kapare siktad James Dillon White
19 Grym fångenskap Martin Rowe
20 Förräderi Martin Rowe
21 Fasornas ö  Shell Earlin