Min sida om SJÖFARTS - LITTERATUR, hav,  sjö och en och annan båt.

Navigare necesse est,  - Att segla är nödvändigt